Quản lý người dùng

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hệ thống >

Quản lý người dùng

Chủ nhà thuốc quản lý tài khoản nhân viên, thêm mới hoặc xóa tài khoản:

 

Nhấn Hệ thống

 

hethong

 

Nhấn Quản lý người dùng

 

quanlyngdung2

 

Hiện bảng Danh sách người dùng

 

quanlyngdung3

 

1. Thêm mới

Thông tin nhân viên

o Nhập thông tin chi tiết nhân viên . Các thông dấu (*) không được để trống

  ­ Chọn tiệm thuốc: Dành cho hệ thống chuỗi nhà thuốc

  ­ Tên nhân viên

  ­ Giới tính

  ­ Chức vụ

o Lưu

 

quanlyngdung4

Thông tin đăng nhập

o Điền đầy đủ thông tin

­ Tên đăng nhập

­ Mật khẩu

­ Nhập lại mật khẩu

­ Kích hoạt. Tích vào ô để kích hoạt tài khoản

o Lưu

quanlyngdung5

 

2. Xóa người dùng

Nhấn vào ô vuông bên tay trái

Nhấn vào Xóa người dùng

quanlyngdung6

 

3. Cập nhật thông tin nhân viên

Nhấn vào tên nhân viên

Cập nhật thông tin

Ấn Cập nhật

quanlyngdung7