Dược

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Dược

Tra cứu, tìm kiếm và thêm mới dược:

Nhấn vào Danh mục

danhmuc

Nhấn vào Dược

 

duoc1

Hiện bảng Danh sách dược

r1

 

 

I. Thêm mới Dược

r2

 

1. Thông tin chung

® Nhập đầy đủ thông tin.

® Các mục có dấu (*) là bắt buộc nên không được để trống.

nhapcc

 

2. Định mức tồn

­ Số lượng tồn Max, tồn Min của thuốc

3. Thêm mới quy đổi

Đơn vị quy đổi để tính giá theo từng đơn vị của thuốc (Hộp, vỉ, viên ...)

VÍ DỤ:

 

­ Thông tin chung

 

Thêm mới thuốc PANADOL. Thuốc thuộc nhóm hàng Thuốc giảm đau....

nhapcc2

    p Tích vào ô Gửi BYT , thì phải điền đầy đủ thông tin q

 

­ Số lượng tồn thuốc

Nhập số lượng tồn Min , tồn Max của thuốc rồi LƯU

nhapcc1

 

­ Đơn vị quy đổi

Thuốc bán theo đơn vị Viên, vỉ, hộp, gói ...

Đơn vị quy đổi để tính được giá tiền, số lượng tồn của thuốc ứng với đơn vị thuốc sử dụng.

 

nhapcc3

¬ 1 vỉ có giá bán 10,000

¬ 1 hộp có 2 vỉ => Hộp có giá bán 20,000

¬ 1 vỉ có 10 viên => Viên có giá bán 1,000

® Nhấn nút “Lưu” để lưu dược

 

ˆ Ghi chú : Thêm mới Dược đã được tích hợp ở mục Nhập kho từ nhà cung cấp nên có thể nhập nhanh ở mục Nhập kho từ nhà cung cấp

 

II. Tìm kiếm dược

Đánh tên thuốc muốn tìm kiếm

r3

III. Xóa dược

­ Chọn dược muốn xóa

­ Nhấn Xác nhận để xóa dược

­ Nhấn Hủy để hủy xóa dược

duocô