Tủ thuốc

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tra cứu >

Tủ thuốc

Nhấn vào Tra Cứu

 

tracuu4

 

Nhấn vào Tủ thuốc

 

Tracuu1

 

Hiện Bảng Danh sách tủ thuốc

 

Tracuu5

 

1. Nhấn vào như hình minh họa

 

(Muốn ghi chú rõ Tủ thuốc hoặc đổi tên  ==> Vào Tủ thuốcDanh Mục để xem hướng dẫn chi tiết)

 

tuthuoc8

 

1. Thêm dược vào tủ thuốc

2. Tìm kiếm dược trong tủ thuốc

3. Xóa thuốc trong tủ

Tracuu6

 

2. Danh sách thuốc trong tủ

3. Tìm kiếm thuốc ở tủ nào

4. Chế độ hiển thị màn hình của tủ thuốc

® Xanh: Nhỏ

® Đỏ: Trung Bình

® Vàng: Lớn