Điều chuyển kho

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nhập kho >

Điều chuyển kho

Muốn thực hiện được Nhập kho -  Điều chuyển kho phải thực hiện Nhập xuất- Điều chuyển kho trước:

Nhấn Nhập kho

nhapkho1

 

Nhấn Điều chuyển kho

dieuchuyenkho

 

Hiện danh sách phiếu Nhập chuyển kho

dck1

I. Vùng tìm kiếm

nck2

Tìm kiếm chứng từ chuyển kho theo ngày tháng, theo nhà cung cấp và theo trạng thái duyệt.

II.  Hệ thống chuỗi cơ sở nhà thuốc, quầy thuốc.

nck3

® Chọn quầy thuốc nhập kho

III. Nhập chứng từ xuất

Các bước nhập chứng từ xuất như sau:

dck5

1. kích chọn vào ' Nhập từ chứng từ xuất'

2. Tìm kiếm thời gian chứng từ được xuất ra

3. Kích vào biểu tượng để xem chi tiết chứng từ

4. Sửa số lượng nhập về thực tế

5. Sửa giá bán tại kho nhập

6. Kích vào biểu tượng để nhận chứng từ

Ví dụ: Nhà thuốc B xuất chuyển kho cho nhà thuốc A. Thì trên hệ thống của nhà thuốc A có phiếu xuất kho từ nhà thuốc B xuất sang.

IV.  Xóa phiếu nhập

dck8

1. Quan sát phiếu ở trạng thái chưa duyệt

2. Tích chọn phiếu

3. Ấn vào 'xóa phiếu nhập'

4. Ấn xác nhận để xóa phiếu

5. Ấn Hủy để hủy xóa phiếu

ˆGhi chú: Chỉ xóa được phiếu nhập chưa được duyệt.

V. Xuất file Excel

dck9

VI. Hiển thị chế độ thu gọn, chi tiết của chứng từ nhập

nck10