Đăng ký

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Đăng ký

Khách hàng đăng ký dùng thử phần mềm Moss pharma:

 

Bước 1: Truy cập trình duyệt Google Chorme, Cốc cốc, Microsoft Edge

 

Bước 2: Truy cập link http://techmoss.vn . Chọn Đăng ký dùng thử

 

dangky4

 

Bước 3: Điền thông tin Đăng ký dùng thử

 

VÍ DỤ:

 

dangky1

 

dangky2

Rồi ấn đăng ký

 

Đăng ký thành công sẽ nhận được thông tin giống bảng dưới ⬇️⬇️

 

dangky3