Bán hàng

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Bán hàng >

Bán hàng

Bán hàng

 

Nhấn vào Bán hàng

 

HD_img10

 

Hiện Xuất bán

 

xuatban

 

Ví dụ: Xuất bán thuốc Ceradroxin 500mg

 

banhang4
 

1. Dược cần bán ra

Thanh toán được nhiều thuốc trong 1 hóa đơn. Ghi được hướng dẫn sử dụng thuốc cho khách.

2. Đơn vị thuốc

®Thanh toán theo đơn vị quy đổi của thuốc

® Đơn vị của thuốc Ceradroxin 500mg gồm Hộp, vỉ, viên

® Đơn vị ngầm bán hàng của Ceradroxin đang là vỉ, 25,000/vỉ. 1 hộp 2 vỉ ==> 50,000đ/hộp. 1 vỉ 10 viên ==> 2,500/viên

(Đơn vị quy đổi giúp nhân viên thanh toán đơn giản, dễ dàng hơn. Kiểm soát được số lượng tồn của thuốc dựa vào đơn vị)

 

3. Số lô của thuốc

 

4. Số lượng thuốc bán ra

 

5. Số lượng tồn của thuốc (ứng với đơn vị)

 

6. Giá bán của thuốc

7. Nhập số % giảm giá

® % giảm giá cho riêng thuốc

8. Nhập số tiền giảm giá

® Nhập số tiền giảm giá cho thuốc lẻ

® Hoặc nhập số tiền giảm giá cho cả hóa đơn ở mục Giảm giá của hóa đơn bên tay phải

banhang5

9. Vị trí của thuốc

10. Xóa thuốc

® Chọn thuốc muốn xóa

® Nhấn Xác nhận để xóa thuốc

® Nhấn Hủy để hủy xóa thuốc

banhang3

 

11. Thêm được hóa đơn khác

Trong trường hợp nhiều khách hàng, nhân viên có thể thêm hóa đơn để thanh toán cho khách B trước khi khách A chưa mua xong.

 

12. Thanh toán và in hóa đơn

 

HD_img13